1. Vier partijen gaan Waterschap Vechtstromen besturen  RTV Drenthe
  2. Met deze partijen gaat BBB waterschap Vechtstromen besturen  RTV Oost
  3. Nieuw bestuur waterschap meteen onder vuur: 'Weinig visie en ambitie'  AD
  4. Hele verhaal bekijken via Google Nieuws
Vorige week werd het bestuursakkoord al unaniem aangenomen door het algemeen bestuur. De fracties gaan nu samen het dagelijks bestuur vormen en zullen volgende week toelichting geven op het voorstel van de formateur.

Vier partijen gaan Waterschap Vechtstromen besturen - RTV Drenthe

Bijna drie maanden na de verkiezingen heeft waterschap Scheldestromen een nieuw dagelijks bestuur. De benoeming ging donderdagavond niet zonder slag of stoot.Bijna drie maanden na de verkiezingen heeft waterschap Scheldestromen een nieuw dagelijks bestuur. De benoeming ging donderdagavond niet zonder slag of stoot.

Nieuw bestuur waterschap meteen onder vuur: ‘Weinig visie en ambitie’ | Terneuzen | AD.nl

BBB, CDA, VVD en Ongebouwd vormen het nieuwe dagelijkse bestuur van waterschap Vechtstromen. Dat is de uitkomst van formatiegesprekken die de afgelopen periode door alle fracties zijn gevoerd met de formateur Piet Zoon.

Met deze partijen gaat BBB waterschap Vechtstromen besturen - RTV Oost

In de vergadering van ons algemeen bestuur op woensdagavond 31 mei, is door het bestuur unaniem een nieuw bestuursakkoord vastgesteld: ‘Noaberschap verbindt - Samen op koers naar een duurzame toekomst’.

Algemeen bestuur stelt bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’ vast - Vechtstromen

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen krijgt een nieuw dagelijks bestuur. Donderdagavond 8 juni 2023 werden de leden door de algemene vergadering verkozen.

Nieuw dagelijks bestuur waterschap gekozen - Al het nieuws uit Middelburg

Bijna drie maanden na de verkiezingen heeft waterschap Scheldestromen een nieuw dagelijks bestuur. De benoeming ging donderdagavond niet zonder slag of stoot.Bijna drie maanden na de verkiezingen heeft waterschap Scheldestromen een nieuw dagelijks bestuur. De benoeming ging donderdagavond niet zonder slag of stoot.

Nieuw bestuur waterschap meteen onder vuur: ‘Weinig visie en ambitie’ | Terneuzen | bndestem.nl

Bijna drie maanden na de verkiezingen heeft waterschap Scheldestromen een nieuw dagelijks bestuur. De benoeming ging donderdagavond niet zonder slag of stoot.Bijna drie maanden na de verkiezingen heeft waterschap Scheldestromen een nieuw dagelijks bestuur. De benoeming ging donderdagavond niet zonder slag of stoot.

Nieuw bestuur waterschap meteen onder vuur: ‘Weinig visie en ambitie’ | Wachtebeke | hln.be

Amazon Price Tracker - Chrome Extension