1. Overheid helpt mensen in de bijstand niet altijd goed genoeg  NU.nl
  2. SCP dringt (opnieuw) aan op fundamentele herziening Participatiewet: 'Te veel focus op betaald werk'  de Volkskrant
  3. Participatiewet verdient bredere blik, focus niet alleen op betaald werk, adviseert SCP  NRC
  4. Hele verhaal bekijken via Google Nieuws
De Participatiewet, die sinds 2015 de bijstand regelt, heeft een te grote focus op betaald werk. Daardoor krijgen bijstandsgerechtigden niet altijd voldoende hulp bij hun problemen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuw onderzoek.De Participatiewet, die sinds 2015 de bijstand regelt, heeft een te grote focus op betaald werk. Daardoor krijgen bijstandsgerechtigden niet altijd voldoende hulp bij hun problemen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuw onderzoek.

Overheid helpt mensen in de bijstand niet altijd goed genoeg | Economie | NU.nl

De Participatiewet houdt te weinig rekening met de problemen van mensen in de bijstand en moet daarom grondig worden herzien. Dat schrijft het Soci...De Participatiewet houdt te weinig rekening met de problemen van mensen in de bijstand en moet daarom grondig worden herzien. Dat schrijft het Soci...

SCP dringt (weer) aan op fundamentele herziening Participatiewet: ‘Te veel focus op betaald werk’

Arbeidsarticipatie: Het Sociaal en Cultureel Planbureau noemt een focus op de begeleiding naar betaald werk „weinig realistisch” en bepleit een bredere…

Participatiewet verdient bredere blik, focus niet alleen op betaald werk, adviseert SCP - NRC

Niet alle bijstandsgerechtigden kunnen aan de slag in een betaalde baan. Maar dat is wel wat de Participatiewet van mensen verwacht. Tijd om die we...Niet alle bijstandsgerechtigden kunnen aan de slag in een betaalde baan. Maar dat is wel wat de Participatiewet van mensen verwacht. Tijd om die we...

‘Voor sommige mensen is een betaalde baan gewoon niet realistisch’. De bijstand moet anders, bepleit het SCP

Een brede blik op bijstand | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau

Amazon Price Tracker - Chrome Extension